Făcând clic pe “Accept toate cookie-urile”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Politica cookie

Proprietar și controlor de date

COMPARTY S.R.L.
Romania, Covasna, Sfântu-Gheorghe, Strada Zorilor nr.5,

Adresa de contact a proprietarului: contact@dimansions.ro

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date personale pe care această aplicație le colectează, de la sine sau prin intermediul unor terțe părți, se numără: Date de utilizare; prenume; prenume; adresă de e-mail; diferite tipuri de date; cookie-uri.

Detalii complete cu privire la fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când utilizați această aplicație.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii și nefurnizarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor sale de către această aplicație. În cazurile în care această aplicație prevede în mod specific că unele date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele personale care sunt obligatorii sunt bineveniți să contacteze Proprietarul.
Orice utilizare a Cookie-urilor — sau a altor instrumente de urmărire — de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de această Aplicație servește scopului furnizării Serviciului cerut de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibil.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Aplicații și confirmă că au consimțământul terțului de a furniza Datele Proprietarului.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.

Prelucrarea datelor se realizează utilizând calculatoare și/sau instrumente informatice, urmând procedurile și modurile organizaționale strict legate de scopurile indicate. În plus față de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei Aplicații (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizori de servicii tehnice terți, transportatori de poștă, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca procesatori de date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată proprietarului în orice moment.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra date cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu unele legislații, Proprietarului i se poate permite să prelucreze Date cu caracter personal până când Utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („opt-out”), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare alt din următoarele baze legale. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea datelor este necesară pentru executarea unui acord cu Utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite Proprietarului;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de o terță parte.

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul Datelor Utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor Date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de Proprietar pentru a-și proteja datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante ale acestui document sau întreabă Proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timpul de retenție

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât este cerut de scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la executarea integrală a acestui contract.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele personale pentru o perioadă mai lungă de timp ori de câte ori Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele personale pentru o perioadă mai lungă de timp ori de câte ori este necesar să facă acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul la acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciul, să respecte obligațiile legale, să răspundă solicitărilor de executare, să-și protejeze drepturile și interesele (sau ale utilizatorilor săi sau ale terților), să detecteze orice activitate rău intenționată sau frauduloasă, precum și următoarele: Afișarea conținutului de pe platforme externe, Contactarea utilizatorului, servicii de analiză și platformă și găzduire.

Pentru informații specifice despre Datele cu caracter personal utilizate în fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea „Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Analiză

Serviciile conținute în această secțiune permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Google Analytics cu IP anonimizat (Google Ireland Limited)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei Aplicații, pentru a pregăti rapoarte privind activitățile sale și pentru a le partaja cu alte servicii Google.

Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.
Această integrare a Google Analytics vă anonimizează adresa IP. Funcționează prin scurtarea adreselor IP ale utilizatorilor în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă unui server Google și scurtată în SUA.

Datele cu caracter personal prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul prelucrării: Irlanda Politica de Confidențialitate ---- Renunță. Participant la Scutul de confidențialitate.

Categoria datelor cu caracter personal colectate conform CCPA: informații pe internet.

Această prelucrare constituie o vânzare bazată pe definiția din CCPA. În plus față de informațiile din această clauză, Utilizatorul poate găsi informații cu privire la modul de renunțare la vânzare în secțiunea care detaliază drepturile consumatorilor californieni.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei Aplicații și să interacționați cu acestea.
Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date despre traficul web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.

Fonturi Google (Google Irlanda Limited)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a tipografiei furnizat de Google Ireland Limited care permite acestei Aplicații să încorporeze conținut de acest tip pe paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul prelucrării: Irlanda Politica de Confidențialitate. Participant la Scutul de confidențialitate.

Categoria datelor cu caracter personal colectate conform CCPA: informații pe internet.

Această prelucrare constituie o vânzare bazată pe definiția din CCPA. În plus față de informațiile din această clauză, Utilizatorul poate găsi informații cu privire la modul de renunțare la vânzare în secțiunea care detaliază drepturile consumatorilor californieni.

Heat mapping and session recording

Heat mapping services are used to display the areas of this Application that Users interact with most frequently. This shows where the points of interest are. These services make it possible to monitor and analyze web traffic and keep track of User behavior.
Some of these services may record sessions and make them available for later visual playback.

Microsoft Clarity (Microsoft Corporation)

Microsoft Clarity is a session recording and heat mapping service provided by Microsoft Corporation.
Microsoft processes or receives Personal Data via Microsoft Clarity, which in turn may be used for any purpose in accordance with the Microsoft Privacy Statement, including improving and providing Microsoft Advertising.

Personal Data processed: clicks; country; custom events; device information; diagnostic events; interaction events; layout details; mouse movements; page events; positional information; scroll-to-page interactions; session duration; time zone; Trackers; Usage Data.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (această aplicație)

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, Utilizatorul autorizează această Aplicație să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat în antetul formularului.

Datele cu caracter personal prelucrate: adresa de e-mail; prenume; nume de familie; diferite tipuri de date.

Categoria datelor cu caracter personal colectate conform CCPA: identificatori; informații pe internet.

Servicii de platformă și găzduire

Aceste servicii au scopul de a găzdui și rula componente cheie ale acestei Aplicații, permițând astfel furnizarea acestei Aplicații din cadrul unei platforme unificate. Astfel de platforme oferă proprietarului o gamă largă de instrumente - de exemplu, analize, înregistrare utilizator, comentarii, gestionarea bazelor de date, comerț electronic, procesarea plăților - care implică colectarea și manipularea datelor cu caracter personal.
Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației reale în care sunt stocate datele personale.

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow este o platformă furnizată de Webflow, Inc. care permite proprietarului să construiască, să ruleze și să găzduiască această aplicație. Webflow este extrem de personalizabil și poate găzdui site-uri web de la bloguri simple la platforme complexe de comerț electronic.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul prelucrării: Statele Unite - Politica de Confidențialitate ---- Renunță. Participant la Scutul de confidențialitate.

Categoria datelor cu caracter personal colectate conform CCPA: informații pe internet.

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de Proprietar.

În special, Utilizatorii au dreptul de a face următoarele:

 • Retragerea consimțământului în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale.
 • obiectați la prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor dacă prelucrarea este efectuată pe un alt temei juridic decât consimțământul. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Accesați datele lor. Utilizatorii au dreptul să afle dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, să obțină dezvăluirea cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a Datelor supuse procesării.
 • Verificați și solicitați rectificarea. Utilizatorii au dreptul să verifice exactitatea datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Restricționarea prelucrării datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu va prelucra datele sale în alt scop decât stocarea acestora.
 • Solicitați ștergerea datelor personale sau șterse în alt mod. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea Datelor lor de la Proprietar.
 • Primiți datele lor și transferați-le unui alt operator. Utilizatorii au dreptul de a primi datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transmită unui alt operator fără nicio piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligațiile precontractuale ale acestuia.
 • Depuneți o plângere. Utilizatorii au dreptul de a depune o cerere în fața autorității competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale învestite proprietarului sau în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar, Utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări oferind un motiv legat de situația lor particulară pentru a justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, în cazul în care datele lor personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării respective în orice moment, fără a furniza nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează Date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Cum să vă exercitați aceste drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor utilizatorului poate fi direcționată către Proprietar prin intermediul detaliilor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de Proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune în justiție

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarul poate fi obligat să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Jurnalele de sistem și întreținerea

În scopuri de operare și întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această aplicație (jurnalele de sistem) și utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt conținute în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate proprietarului în orice moment. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate solicitările „Do Not Track”

Această aplicație nu acceptă solicitările „Do Not Track”.
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terță parte pe care le utilizează respectă solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări aduse acestei politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei Aplicații și/sau - în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic și legal - trimiterea unei notificări către Utilizatori prin orice informații de contact disponibile Proprietarului. Este recomandat să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, acolo unde este necesar.

Drepturile dvs. de confidențialitate din California și modul de exercitare a acestora

Dreptul de a cunoaște și la portabilitate

Aveți dreptul să solicitați să vă dezvăluim:

 • categoriile și sursele informațiilor personale pe care le colectăm despre dvs., scopurile pentru care folosim informațiile dvs. și cu cine sunt partajate aceste informații;
 • în cazul vânzării de informații cu caracter personal sau dezvăluirii în scop comercial, două liste separate în care dezvăluim:
 • pentru vânzări, categoriile de informații cu caracter personal achiziționate de fiecare categorie de destinatari; și
 • pentru dezvăluiri în scop comercial, categoriile de informații cu caracter personal obținute de fiecare categorie de destinatari.

Dezvăluirea descrisă mai sus va fi limitată la informațiile personale colectate sau utilizate în ultimele 12 luni.

Dacă transmitem răspunsul nostru electronic, informațiile anexate vor fi „portabile”, adică livrate într-un format ușor de utilizat pentru a vă permite să transmiteți informațiile către o altă entitate fără obstacole - cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor dvs. personale

Aveți dreptul să solicitați să ștergem oricare dintre informațiile dvs. personale, sub rezerva excepțiilor prevăzute de lege (cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, în cazul în care informațiile sunt utilizate pentru a identifica și repara erorile din această aplicație, pentru a detecta incidente de securitate și pentru a proteja împotriva activităților frauduloase sau ilegale, pentru a exercita anumite drepturi etc.).

Dacă nu se aplică nicio excepție legală, ca urmare a exercitării dreptului dvs., vom șterge informațiile dvs. personale și vom îndruma oricare dintre furnizorii noștri de servicii să facă acest lucru.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a vă exercita drepturile descrise mai sus, trebuie să ne trimiteți solicitarea dvs. verificabilă contactându-ne prin detaliile furnizate în acest document.

Pentru a răspunde solicitării dvs., este necesar să știm cine sunteți. Prin urmare, puteți exercita drepturile de mai sus numai făcând o solicitare verificabilă care trebuie:

 • furnizați informații suficiente care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana despre care am colectat informații personale sau un reprezentant autorizat;
 • descrieți solicitarea dvs. cu suficiente detalii care ne permit să o înțelegem, să o evaluăm și să răspundem în mod corespunzător.

Nu vom răspunde la nicio solicitare dacă nu suntem în măsură să vă verificăm identitatea și, prin urmare, să confirmăm că informațiile personale aflate în posesia noastră se referă efectiv la dvs.

Dacă nu puteți trimite personal o solicitare verificabilă, puteți autoriza o persoană înregistrată la Secretarul de Stat din California să acționeze în numele dvs.

Dacă sunteți adult, puteți face o solicitare verificabilă în numele unui minor sub autoritatea părintească.

Puteți trimite un număr maxim de 2 cereri pe o perioadă de 12 luni.

Cum și când se așteaptă să gestionăm solicitarea dvs.

Vom confirma primirea cererii dvs. verificabile în termen de 10 zile și vă vom oferi informații despre modul în care vă vom procesa solicitarea.

Vom răspunde solicitării dvs. în termen de 45 de zile de la primirea acesteia. Dacă avem nevoie de mai mult timp, vă vom explica motivele și cât de mult mai mult timp avem nevoie. În acest sens, vă rugăm să rețineți că este posibil să avem nevoie de până la 90 de zile pentru a vă îndeplini solicitarea.

Dezvăluirile noastre vor acoperi perioada precedentă de 12 luni.

În cazul în care refuzăm solicitarea dvs., vă vom explica motivele din spatele refuzului nostru.

Nu percepem o taxă pentru procesarea sau răspunsul la solicitarea dvs. verificabilă, cu excepția cazului în care o astfel de solicitare este vădit nefondată sau excesivă. În astfel de cazuri, este posibil să percepem o taxă rezonabilă sau să refuzăm să acționăm la cerere. În ambele cazuri, vom comunica alegerile noastre și vom explica motivele din spatele acestora.

Definiții și referințe juridice

Date cu caracter personal (sau date)

Orice informație care, direct, indirect sau în legătură cu alte informații — inclusiv un număr personal de identificare — permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informații colectate automat prin intermediul acestei Aplicații (sau al serviciilor terțe utilizate în această Aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și sistemul de operare utilizat de Utilizator, diferitele detalii de timp pentru fiecare vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din cadrul Aplicației) și detaliile despre calea urmată în cadrul Aplicației, cu referire specială la secvența de pagini vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această aplicație care, cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Persoana vizată

Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

Procesator de date (sau supraveghetor de date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează Date cu caracter personal în numele Operatorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Această aplicație

Mijloacele prin care datele personale ale utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

Serviciu

Serviciul furnizat de această Aplicație așa cum este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și la Spațiul Economic European.

Cookie-uri

Seturi mici de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Informații juridice

Această declarație de confidențialitate a fost elaborată pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la această aplicație, dacă nu se specifică altfel în acest document.