DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 1. Organizatorii Brașov Running Festival sunt Asociația Sportivă Cetatea Brașovia, Comparty, Asociația Sportivă Trunsylvania și Asociația Județeană de Atletism Brașov.
 2. Am citit, înțeles și sunt de acord cu condițiile de participare descrise în regulamentul Brașov Running Festival, disponibil pe site-ul evenimentului brasovrun.ro
 3. Declar că sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nicio afecțiune sau boală care ar putea pune în pericol starea mea de sănătate în timpul cursei. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru participarea mea la Brașov Running Festival.
 4. Sunt de acord (pentru mine și succesorii mei) să exonerez organizatorii, inclusiv partenerii implicați în organizarea evenimentului, în legătură cu orice reclamație de orice natură legată de vătămarea, îmbolnăvirea și decesul meu din cauze medicale care apar în timpul cursei sau după finalizarea acesteia, ca rezultat al participării la cursă.
 5. Sunt de acord și îmi dau consimțământul pentru acordarea asistenței medicale, inclusiv transportul meu la spital, dacă organizatorii consideră necesar și nu voi face nicio reclamație legată de transportul la spital și/sau tratamentul de urgență, întârzieri sau deficiențe în legătură cu acestea.
 6. Declar că am fost informat/ă și/sau că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile care îmi sunt conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și declar că sunt de acord ca organizatorul Comparty să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, seria și numărul cărții de identitate etc.) pe teritoriul României, direct și/sau prin intermediul împuterniciților și/sau partenerilor contractuali, în scopul participării la campaniile promoționale și de informare desfășurate de Comparty, pentru promovarea evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta.
 7. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea și transferul datelor mele personale în condițiile stipulate mai sus, sau ca datele mele personale să fie prelucrate în scopuri de marketing de către operator sau în numele operatorului sau unui terț, sau să fie divulgate terților în acest scop, înțeleg să-mi exprim opoziția în orice moment, în scris, gratuit și fără nicio justificare, și să o trimit către Comparty.
 8. Sunt de acord cu utilizarea de către Comparty, precum și de către partenerii sau sponsorii săi, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video și citatelor mele în scopuri promoționale și/sau de marketing, pentru a promova evenimentele organizate sau co-organizate de acesta. Sunt de acord că fotografiile și înregistrările audio/video sunt și vor continua să fie proprietatea exclusivă a organizatorului Comparty, care are dreptul de a dispune de ele în orice mod. Dacă primesc o copie a oricăror materiale foto/audio/video, voi folosi acel material exclusiv în scopuri personale, fără a autoriza utilizarea acestuia, în vreun fel, de către terți.
 9. Împuternicesc organizatorul Comparty să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, seria și numărul cărții de identitate) pe teritoriul României, direct și/sau prin intermediul împuterniciților și/sau partenerilor contractuali, în scopul participării la campaniile promoționale și de informare desfășurate de organizator, pentru promovarea evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta.
 10. Sunt de acord să primesc mesaje informative și promoționale din partea organizatorilor și partenerilor principali ai competiției.
 11. Declar că am primit kit-ul de concurs (numărul de concurs cu cip electronic, declarația pe propria răspundere).
 12. Organizatorii își rezervă dreptul de a anula evenimentul sau de a schimba data acestuia, precum și orice alte detalii legate de eveniment.
 13. Înțeleg și sunt de acord că orice taxe de participare/înregistrare la eveniment pe care le-am plătit/le voi plăti sunt nerambursabile și netransferabile.
 14. Am citit și înțeles toate informațiile de mai sus și sunt de acord cu acestea prin semnarea acestei declarații.
 15. Declar că am fost informat/ă că organizatorul Comparty prelucrează date cu caracter personal, cu bună-credință, în scopuri specifice, explicite și legitime.